︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Gaston Mizrahi Fotoğraflarıyla Adana ve Mersin Kartpostalları

Adana and Mersin Postcards with Gaston Mizrahi’s photography

1919-1920

Kartpostal Koleksiyonu

Postcard Collection


Available on SALT Reseach Adana Collection
SALT Araştırma Adana Koleksiyonu üzerinden incelenebilir.

‘’Fransız İşgal Kuvvetleri tarafından bastırılan Adana ve Mersin Kartpostalları Gaston Mizrahi tarafından 1919-1920 yıllarında çekilen fotoğraflardan oluşur.

Mizrahi’nin fotoğrafları değişen Çukurova’nın dönüşen kentsel ve kültürel peyzajına dair görsel bir kaynak sunar. Fotoğraflar özellikle de şehirde hala varolabilen sulak alanlara tanıklık eder..’’

fotoğraf, pamuk, modernleşme, sulak alanlar
‘’Adana and Mersin Postcards, published by the French Occupation Forces, consists of photographs taken by Gaston Mizrahi in 1919-1920.

Mizrahi's photographs provide a visual source for the changing urban and cultural landscape of Çukurova. In particular, the photographs bear witness to the wetlands that still exist in the city..’’

photography, cotton, modernization, wetlan


images:  AHADAN024, -31, -32, -33, -34, -35, -36, -40, -41, -43, -45, -47 / AHMER03 / AHOSM0012022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union