︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsulün Heybesi 

Carriers of the Yields08.06. - 08.07.2024

Yerleştirme
İnstallation

Şemza Pozcu Kültürevi


Pzt – Cuma
13:00 – 20:00

Monday - Friday
13:00 - 20:00


Mahsul Projesi Çukurova’da kırsal modernleşme uygulamaları ve merkezin dışında kalan coğrafyalardaki çevresel, toplumsal ve kültürel mahsullerini merak eder, araştırır, kaydeder ve paylaşır. Özellikle de son yüzyılda yüksek verim odaklı endüstriyel üretimler illişkilendikleri coğrafyaları hızla kaynaklaştırıyor, belli kalıplara sokuyor ve tüketiyor. Mahsul bu süreçlerde mahsul peşinde hasıl olanlara, göz ardı edilen izlere, kayıplara ve onlardan kalan boşluklarda ortaya çıkan ekolojilere bakmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de toplulukların bilgeliğini çevre tarihi, kültürel coğrafya, etnoloji, mimarlık, ziraat ve enerji çalışmaları gibi farklı alanlardan uzmanların bilgisiyle bir araya getiren, yerel hafızayı arşivlerle buluşturarak hatırlayan yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Mahsul’ün Heybesi projenin 2022-2023 yılları arasında Çukurova’ya odaklanarak gerçekleştirdiği arşiv ve saha çalışmalarında biriken malzemelerden bir seçki sunuyor. Çukurova’nın mahsul peşinde geçirdiği dönüşümü, bu dönüşümden etkilenen topluluklarını hatırlatan arşiv malzemelerine bölgede yapılan üreticilerle yapılan kayıtlar eşlik ediyor. Masadaki seçkide yer alan yün, pamuk ve elyaf bölgenin dönüşümünü mahsuller üzerinden hissetmeye davet ediyor.


Yield Project is curious about, researches, records and shares rural modernisation practices in Çukurova and the environmental, social and cultural products of geographies outside the centre. Especially in the last century, high-yield oriented industrial productions rapidly resource, mould and consume the geographies they are associated with. Yield Project aims to look at what happens in these processes in pursuit of crops, the overlooked traces, losses and the ecologies that emerge in the gaps left by them. In doing so, it aims to develop methods that bring together the wisdom of communities with the knowledge of experts from different fields such as environmental history, cultural geography, ethnology, architecture, agriculture and energy studies, and to remember local memory by bringing together archives. Carriers of the Yields presents a selection of the materials accumulated in the archive and field studies carried out by the project focusing on Çukurova between 2022-2023. The archive materials, which remind the transformation of Çukurova in pursuit of crops and the communities affected by this transformation, are accompanied by recordings made with producers in the region. The wool, cotton and fibre in the selection on the table invite us to feel the transformation of the region through yields. (DeepL)
2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union