︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visitsMahsul Çukurova’daki endüstriyel tarım pratiklerinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine odaklanıyor.

Mahsul Projesi 2023 yılı itibariyle sahada olacak, Çukurova ile buluşacak. Saha araştırmaları ve karşılaşmalara ek olarak, halka açık  buluşmalar ve söyleşiler düzenleyecek.MÜJDE!

MAHSUL Projesi, Çukurova'da başlayan çalışmalarına BAYETAV'ın desteğiyle İzmir'de devam edecek!


BAYETAV (Bir Arada Yaşarız Eğitim ve  Toplumsal Araştırmalar Vakfı) desteğiyle İzmir ve çevresinde tarımsal üretimin çevrede ve toplumsal hafızada bıraktığı izlere odaklanacak.

Mahsul [Yield in EN] focuses on the environmental, cultural and social yields of industrial agricultural practices in Çukurova.

Mahsul Project will be on the field as of 2023 and meet with Çukurova. In addition to field explorations and encounters,Mahsul Project will organize public meetings and conversation.GOOD NEWS!

The MAHSUL Project will continue its work that started in Çukurova in Izmir with the support of BAYETAV!


The project will focus on the traces left by agricultural production in the environment and social memory in and around Izmir.“ İnsanlar, Çukurova, sihirbazın çubuğu değmiş gibi bir değişmiş, ak kara, kara ak oluvermişti. Ama bu iş bir anda oluvermişti. Kimse kimseyi tanımıyordu. Sular, ağaçlar, tepeler, ormanlıklar da değişivermişti. Bir bakmışsın uçsuz bucaksız bir gölün, bir bataklığın, bir büklüğün yerinde bir orman gürlemiş çıkmış. Göz açıp kapayıncaya kadar, ekini biçip döven, çuvallayıp tarlanın ortasına atan dev böcekler... Demirden, ateş yutan böcekler.  Vesuphanallah... Süphanallah, süphanallah!”

Binboğalar Efsanesi, Yaşar Kemal, 1976, s.51

"People, Çukurova, changed as if touched by a magician's wand, and white became black and black became white. But this happened in an instant. No one knew anyone. The waters, the trees, the hills, the forests also changed. In the place of an endless lake, a swamp, a marsh, a bend, a forest had sprung up. In the blink of an eye, giant beetles mowing down crops, beating them, sacking them and throwing them in the middle of the field... Iron, fire-eating insects.’’  

The Legend of the Thousand Bulls, Yaşar Kemal, 1976, p.51
YAKLAŞAN SERGİ EKİBİ
TEAM OF UPCOMING EXHITIONAraştırma ve kavramsal çerçeve
Research and concept
Dilşad Aladağ

Koordinasyon ve iletişim
Coordination and communication
Dilşad Aladağ
Dilara Hadroviç

Üretim ve takip
Production and follow-up
Sezer Koç

İştirakçiler collaborators

Aslıhan Demirtaş
Eylül Şenses
Yasemin Ülgen

Cansu Pelin İşbilen
Aylak Mutfak

+++ daha fazlası and more ︎
iletişim
contact


mahsulprojesi@gmail.com

instagram/mahsulprojesi


EKİP TEAM

Çukurova


Araştırma ve koordinasyon Research and coordination
Dilşad Aladağ

Destekçiler supporters CultureCIVIC

Proje asistanı Project assistant
Arda Aslan

İştirakçiler collaborators
Nöbetçi Kütüphane
İsmet Aladağ
Burak Çevik

Sena Kıralİzmir


Araştırma ve koordinasyon Research and coordination
Dilşad Aladağ

Destekçiler supporters
BAYETAV

Proje asistanı Project assistant
Sezer Koç

İştirakçiler collaborators
Cansu Pelin İşbilen
Aylak Mutfak


Mahsul Türkçe'de kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça ‘’hasıl’’ kökünden türetilmiştir ve “hasıl edilen, üretilen, ürün veya sonuç” anlamına gelir. Mahsul Projesi, Türkiye'nin güney kıyısında geçen yüzyılda büyük ölçüde değişen delta ovası Çukurova'ya odaklanıyor. Mahsul, bu tarımsal gelişimi mahsul'ün Çukurova'da var olan farklı anlamları ve ağları üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır.

Bölgenin tarımsal dönüşümünün ana itici gücü, Osmanlı İmparatorluğu'nun da dahil olduğu ıslah çalışmaları, sömürgeci programlar ve mevcut ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme idealleri ile ilişkilenir. Kurutulan bataklıklar, arazi kanunları, iskan çalışmaları, pamuk kolonileri, yeni demiryolu hatları, fabrikalar, baraj ve enerji santralleri gibi çeşitli mudahaleler Çukurova’yı bir mahsul peyzajına dönüştürür.

Mahsul Projesi, bu müdahalelerin çıkış noktalarını,  peyzajdaki yansımalarını ve insanın çevresiyle kurduğu ilişkilede bıraktığı izleri takip etmeye odaklanır.
Mahsul is an originally Arabic word used in Turkish. It is derived from the Arabic root ‘’hasıl’’ and it means “produced, product or result”. Mahsul Project focuses on Çukurova, the delta plain on the southern coast of Turkey that has drastically changed over the last century. Mahsul aims to examine this agrarian development through the different meanings and networks of Mahsul that is present in the Çukurova.

The main impetus for the region's agricultural transformation has been associated with reclamation efforts involving the Ottoman Empire, colonial programmes and the modernisation ideals of the current nation-state, the Republic of Turkey. Various interventions such as drained swamps, land laws, sedentarisation efforts, cotton colonies, new railway lines, factories, dams and power plants transformed Çukurova into a crop landscape.

Mahsul Project focuses on tracing the origins of these interventions, their reflections in the landscape, and the traces they leave on the human relationship with the environment.


2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union