︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Buluşmaları İzmir

Mahsul Toplulukları


Mahsul Gatherings İzmir

Community of Yields

Mahsul İzmir Buluşmaları, Dilşad Aladağ moderatörlüğünde 3-4 Ekim tarihlerinde Bayetav Sanat’ta gerçekleşecek olan konuşma programıyla İzmir ve çevresinde tarım odaklı şehircilik kararlarının çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine bakmayı hedefliyor.

4 Ekim'de Bayetav Sanat'ta gerçekleştirilen "Mahsul İzmir Buluşmaları" panelinin ikinci oturumunda gıda topluluklarında ve demokratik kitle örgütlerinde aktif olarak görev üstlenen Ar. Gör. Dr. Fatih Özden; Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Zeytin Okulu ve Aylak Mutfak gibi pek çok projede yer alan Akın Erdoğan ve permakültür tasarımcısı ve eğitmeni, onarıcı tarım danışmanı Iraz Candaş ile İzmir ve çevresinde tarımla ilişkili alternatif toplumsallıklara dair örnekler üzerinden "Mahsul Toplulukları" hakkında konuştuk. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.
Mahsul İzmir Buluşmaları aims to look at the environmental, cultural and social products of agriculture-oriented urbanism decisions in and around İzmir with a talk programme moderated by Dilşad Aladağ on 3-4 October at Bayetav Sanat.

In the second session of the "Mahsul İzmir Buluşmaları" panel held on 4 October at Bayetav Sanat, Ar. Assoc. Prof. Dr. Fatih Özden; Akın Erdoğan, who has been involved in many projects such as Zeytince Ecological Life Support Association, Olive School and Aylak Mutfak, and permaculture designer and trainer, restorative agriculture consultant Iraz Candaş talked about "Crop Communities" through examples of alternative societies related to agriculture in and around Izmir. Thank you very much to all our participants. (translated with deepl)
Kayıt Record:

Mahsul Buluşmaları İzmir

Mahsul Peyzajları


Mahsul Gatherings İzmir

Yield Landscapes


03.10.2023

Mahsul İzmir Buluşmaları, Dilşad Aladağ moderatörlüğünde 3-4 Ekim tarihlerinde Bayetav Sanat’ta gerçekleşecek olan konuşma programıyla İzmir ve çevresinde tarım odaklı şehircilik kararlarının çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine bakmayı hedefliyor.

Programın ilk oturumu, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Neriman Yörür ve Doğa Derneği'nden Raziye İçtepe’nin katılımları ile şehir ve bölge planlama, kırsal ve yaban hayatın korunması alanlarında çalışan araştırmacıların gözlemlerine alan açıyor. Bugünkü peyzaj, biyoçeşitlilik ve kırsal yaşam geçmiş yüzyıldaki tarım uygulamalarının ve kent politikalarının izlerini nasıl taşıdığına cevap arıyor.
Mahsul İzmir Buluşmaları, a programme of talks moderated by Dilşad Aladağ at Bayetav Sanat on 3-4 October, aims to look at the environmental, cultural and social outcomes of agriculture-oriented urbanism decisions in and around İzmir.

The first session of the programme, with the participation of Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Assoc. Prof. Dr. Neriman Yörür and Raziye İçtepe from Doğa Derneği, opens up space for the observations of researchers working in the fields of urban and regional planning, rural and wildlife conservation. It seeks answers to how today's landscape, biodiversity and rural life bear the traces of agricultural practices and urban policies of the past century.
fotoğraflar photos Sezer Koç2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union