︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Karaisalı Kazası MonografyasıMonography of Karaisalı District


‘‘Mezuniyet tezi olarak Karaisalı Kazaası monogratyasını se.mekteki maksadım Türkiyenin sayılı şehirlerinden biri olan Adana’nın kazası olduğu halde henüz tanınmamış olmasıdır. Aynı zamanda memleketime yakınlığı da bu tetkikimi kolaylaştırmış oldu. Yalnız kazanın coğrafyası hakkında etraflı ve doğru malumat bulmakta oldukça müşkülatla karşılaştım. Kazanın geriliği ve vasıtasızlık çalışmalarımı oldukça güçleştirdi. Köyler arasında yolların çok bozuk ve patikadan ibaret olması her köyü ayrı ayrı görmeme mani oldu.

Kazanın topografik furumu ve yapısı hakkında muhtelif yerlerde dolaştım. Beşeri ve iktisadi konular için devlet memurları, kaza halkı, çiftçi ve göçebelere müracaat ederek yaptığım anketler ve bibliyografyada isimlerini zikrettiğim mehazlardan edindiğim malumatlarla bu küçük etüdü meydana getirdim.’’ 

Karaisalı Kazası Monografyası ile benzer dönemlerde çalışılmış olan Bahçe, Kadirli, Ceyhan İlçeleri, Küçükkarataş Köyü ve Adana Şehri monografyalarına da SALT Araştırma Arşivi üzerinden ulaşılabilir.
‘‘My purpose in choosing Karaisalı District monograph as my graduation thesis is that it is the district of one of the most important cities of Turkey, but it has not yet been recognized. At the same time, its proximity to my hometown facilitated this study. However, I found it very difficult to find comprehensive and accurate information about the geography of the district. The backwardness of Karaisalı and the lack of transportation made my studies very difficult. The fact that the roads between the villages were very bad and consisted of paths prevented me from seeing each village separately.

I traveled to various places about the topographical formation and structure of the district. For humanitarian and economic issues, I conducted surveys with government officials, the inhabitants of Karaisalı, farmers and nomads, and with the information I obtained from the sources whose names I have mentioned in the bibliography, I created this small study.’’ 

The monographs on the Karaisalı District and the monographs on the Bahçe, Kadirli, Ceyhan Districts, Küçükkarataş Village, and the City of Adana, which were produced in similar periods, are also available through the SALT Research Archive.


images: SALT Research

Ziraat Bankası Mensucat Fabrikası

Ziraat Bank Textile Factory


Fotoğraflarla konuk olduğumuz Ziraat Bankası Mensucat Fabrikası Cumhuriyet’in ilanından öncesine dek ‘’Çarçabuk Paalikesi’’ olarak işletiliyor. Çarçabuk Paalikesi’ne evrilecek ilk adımı 1870li yıllarda Sakız Adası’ndan Adana’ya göçen Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı olan Havaca Tırpani Adana’nın Akça Kahya Mahallesi’nde mütevazi bir girişimle atıyor. Avrupa’da okuttuğu çocukları 1885 yılında Kuruköprü yakınlarında ilk donanımlı prese, un ve iplik fabrikasını kuruyor. 1909’da Adana’da yaşanan ve gayrimüslimleri hedef alan olaylarda bu fabrika tüm Tebepağ mahallesiyle birlikte yakılıp yıkılıyor. Tırpani kardeşler üretime 1914’te Eski İstasyonun kuzeyinde kurulan yeni mahalledeki Çarçabuk Paalikesi’ni kurarak devam ediyor. Fransız İşgali süresince fabrikanın işlerliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşamadık, Cumhuriyet sonrasındaysa fabrika önce Milli Emlak yönetimine devrediliyor. Ardından 1925 yılında Ziraat Bankası’na devrediliyor. Tamamına SALT Araştırma Arşivi’nde dijital olarak ulaşılabilen bu albümde fabrikanın o dönemki donanımı görülebilir. Fabrika 1937’de Malatya Mensucat Adana Fabrikası olarak çalışmaya başlıyor. 5 Eylül 1946'da Sümerbank'a devredilen fabrika, 1987'de özelleştirilmesinden kısa bir süre sonrasına kadar faaliyetini sürdürdü.
This factory, which is referred to as Ziraat Bank Textile Factory in the album, was called "Çarçabuk Paalikesi" before the proclamation of the Republic. Havaca Tırpani, an Ottoman citizen of Greek origin who immigrated to Adana from Chios Island in the 1870s, took the first step that would evolve into Çarçabuk Paalikesi with a modest enterprise in the Akça Kahya neighborhood in Adana. His children, whom he educated in Europe, established the first well-equipped press, flour and yarn factory near Kuruköprü in 1885. In 1909, this factory was burned down along with the entire Tebepağ neighborhood during the events in Adana that targeted non-Muslims. In 1914, the Tırpani brothers continued production by establishing the Çarçabuk Paalikesi in the new neighborhood north of the Old Station. We could not find any information about the factory's functioning during the French Occupation, after the Republic, the factory was first transferred to the National Real Estate Administration. Then, in 1925, it was transferred to the Ziraat Bank. In this album, all of which is available digitally at the SALT Research Archive, the factory's equipment at the time can be seen. In 1937, the factory begins to operate as Malatya Mensucat Adana Factory.  On September 5, 1946, the factory was transferred to Sümerbank and continued to operate until shortly after it was privatized in 1987. 

images: SALT Research

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı

Program on Elimination of Child Labour


‘‘UNICEF Türkiye Ofisi ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi iş birliği dahilinde 2017 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan ve çocuk işçiliği ile mücadelede ilgili tüm aktörlerin harekete geçirilmesi ve kanıta dayalı politikaların ve uygulamaların güçlendirilmesini amaçlayan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında, tarımsal üretimin ve dolayısıyla mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yoğun olduğu iller olan Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya ve Manisa’da mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan haneler ve bu hanelerin çalışan veya çalışmayan çocuklarına yönelik eş zamanlı Uygulama Modeli Hazırlama çalışması gerçekleştirilmiştir. ’’ 
‘‘Within the scope of the Combating Child Labor Program, which has been implemented in cooperation with UNICEF Turkey Office and Development Workshop Cooperative since January 2017 and aims to mobilize all relevant actors and strengthen evidence-based policies and practices in combating child labor, a simultaneous Implementation Model Preparation study was carried out in Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya and Manisa, provinces where agricultural production and therefore seasonal mobile agricultural work is intensive, for households engaged in seasonal mobile agricultural work and their working or non-working children.’’ 


images: KA Publications’ Covers.

Huğ ev


Huğ home


23.12.2021

Merak, araştırma ve anlatı

Curiosity, research and narrative


Yazıyaban’ın bloğundan metnin tamamı okunabilir.

You can read the full text on Yazıyaban's blog
Yazıyaban’dan Çukurova’nın vernaküler mimarisine dair bir yazı: ‘‘Örgüye koştuğumuz bitkilerden ikisi; kargı ve saz. İtiraf etmeliyim ki beni onların derdine düşüren bitkilerin kendisinden çok huğ veya hu diye adlandırılan evler oldu. Daha doğrusu yerel dilde yumuşak g söylenirken yutulduğu için uzunca bir süre hu ev diye bildim bu ottan evlerin adını ama aslı huğ imiş.’’


Kargı: Arundo donax,
Saz: Phragmites australisAn article from Yazıyaban on the vernacular architecture of Çukurova: ''Two of the plants we are running to weave; Reeds and Pumilas. I must confess that it was the houses called huğ or hu, rather than the plants themselves, that got me interested in them. To be more precise, for a long time I knew the name of these grass houses as hu house because it was swallowed while saying soft g in the local language, but it was actually huğ.''

Reeds: Arundo donax,
Pumilas: Phragmites australisimages from Yazıyaban’s text.

YOLDA initiative 

‘‘Yolda Girişimi doğa koruma alanında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Biyolojik çeşitliliğin korunması için bilimsel araştırmalar, savunuculuk ve iletişim çalışmaları yürütür ve bu doğrultuda ortaklıklar geliştirir. ’’

“Yolda Initiative is a nature conservation organisation working at international level. Yolda works for conserving biodiversity through research, advocacy, communication and by working in partnerships.“


images from their instagram account.2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union