︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Buluşmalar:
Deneysel doğa: Peyzaj, İmaj ve Şekerkamışı Üzerine Çevresel Bir Anlatı
Mahsul Gatherings:
Experimental Nature: An Environmental Narrative on Landscape, Image and Sugarcane

1 Ekim Pazar akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın beşincisinde Dr. Seçil Binboğa’yı konuk edeceğiz.

Binboğa’nın aktarımıyla, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti zirai eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 1930 yılında Mısır’dan “POJ 105” kodlu şekerkamışı tohumları ithal etti. Tohumlar Adana Ziraat Mektebi’nin deneme tarlalarında bir yıl boyunca tecrübe edildi. Bu deneyden geriye Çukurova peyzajında yalnızca yeni bir şekerkamışı türü değil, yeni bir doğa imajı da kaldı. O imajın 1930’lardan 1950’lere uzanan macerasının izini arşiv belgeleri aracılığıyla süren bu konuşma, küresel ölçekte şekillenen deneysel doğanın Akdeniz havzasındaki yansımalarına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.’’

Seçil Binboğa, Türkiye ve Orta Doğu odağında altyapı ve kaynak çıkarma çalışmalarının ulusötesi tarihi üzerine çalışmaktadır. "Scaling the Region: Visuality, Infrastructure, and the Politics of Design in Cold War Turkey" başlıklı kitap projesi, toprak haritaları, çok amaçlı barajlar, kentsel mühendislik planları ve liman geliştirme programları gibi ABD destekli altyapı tasarım projeleri ve nesneleri tarafından yeniden oluşturulan siyasi, söylemsel ve kültürel rejimlerin izini sürüyor. Türkiye ve ABD'deki temsil biçimleri ve görsel medya üzerine yaptığı arşiv araştırması aracılığıyla, altyapı yatırımlarının "bölgesel ölçeği" çevresel bir yönetim nesnesi olarak nasıl yeniden inşa ettiğini inceliyor.
1 Ekim Pazar akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın beşincisinde Dr. Seçil Binboğa’yı konuk edeceğiz.

Binboğa’nın aktarımıyla, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti zirai eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 1930 yılında Mısır’dan “POJ 105” kodlu şekerkamışı tohumları ithal etti. Tohumlar Adana Ziraat Mektebi’nin deneme tarlalarında bir yıl boyunca tecrübe edildi. Bu deneyden geriye Çukurova peyzajında yalnızca yeni bir şekerkamışı türü değil, yeni bir doğa imajı da kaldı. O imajın 1930’lardan 1950’lere uzanan macerasının izini arşiv belgeleri aracılığıyla süren bu konuşma, küresel ölçekte şekillenen deneysel doğanın Akdeniz havzasındaki yansımalarına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.’’

Seçil Binboğa works on transnational histories of infrastructures and resource extraction with a focus on Turkey and the Middle East. Her book project, “Scaling the Region: Visuality, Infrastructure, and the Politics of Design in Cold War Turkey” traces the political, discursive, and cultural regimes that were reconstituted by U.S.-sponsored infrastructural design practices and objects, such as soil maps, multi-purpose dams, urban engineering plans, and port development programs. Through archival research into representational forms and visual media in Turkey and the U.S., she examines how infrastructural investments reconstructed “the regional scale” as an environmental object of rule.

Mahsul Buluşmalar:
Aşı Mahsulleri: Baraj Kuranların Dünya Tahayyüllerine Dair
Mahsul Gatherings:
Yields of Grafts: World Imagination of Dam Makers

27 Temmuz Perşembe akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın dördüncüsünde mimar Aslıhan Demirtaş’ı konuk edeceğiz.

Aslıhan’ın sözleriyle, ‘’’Bahçe'yi nasıl tanımladığın 'bahçıvan'lığını tarifler. Bu cümlede bahçe yerine dünya, doğa, kent; bahçıvan yerine mimar, mühendis veya çiftçi konabilir. Dünya tahayyüllerimiz onun içindeki yapma biçimlerimizi doğrudan etkiler. Mimarlıkla aşı ve mahsülün ilişkisini bu minvalde kurarken araştırmalarımdan Aşı projesini 'Mahsul'ün bahçesinde tekrar ziyaret edeceğim. Anahtar kelime ve isimlerimiz: yüzen evler, Süleyman Demirel ve DSİ, yosunlar, Goethe, Seyhan Barajı ve Halet Çambel.’’

Aslıhan Demirtaş, mimar, araştırmacı ve KHORA Office kurucu ortağı. Pritzker ödüllü mimar I.M. Pei ile yaklaşık on yıl boyunca İslam Sanatı Müzesi, Doha, Katar ve Kyoto, Japonya'daki Miho Şapeli'nin baş tasarımcısı olarak işbirliği yaptı. 2020-2022 Ağa Han Mimarlık Ödülleri değerlendirme kurulunda yer aldı. Tarihi Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi’nin aktif bir üyesi olan Demirtaş pratiğini İstanbul’da sürdürüyor. Mahsul Buluşmalarının 4. Etkinliğinde adını sıkça duyacağımız 1999 yılında başlayan araştırması Aşı (Graft) bugünlerde Graham Foundation bursuyla SALT bünyesinde e-kitap olarak bir sonraki adımına hazırlanıyor. Aşı (Graft) ve Graftonline adreslerinde sergi, araştırma ve veritabanına dair bilgiye ulaşabilirsiniz.
On Thursday, July 27th at 19:30, we will host architect Aslıhan Demirtaş for the fourth edition of the Mahsul Gatherings.

With Aslıhan's words, "How you define 'garden' defines how you are a 'gardener'. In this sentence, the garden can be replaced by the world, nature, city; the gardener can be replaced by an architect, engineer or farmer. Our imaginations of the world directly affect our ways of doing within it. While establishing the relationship between architecture, graft and crops in this way, I will revisit the Graft project in the garden of 'Mahsul'. Our key words and names: houseboats, Süleyman Demirel and DSI, mosses, Goethe, Seyhan Dam and Halet Çambel.''

Aslıhan Demirtaş, is an architect and researcher and cofounder of KHORA Office. Prior to establishing her own practice, she collaborated with Pritzker Laureate I.M. Pei for nearly a decade as the chief designer for Museum of Islamic Art, Doha, Qatar and the Miho Chapel in Kyoto, Japan. Aslıhan served as a technical reviewer for the 2020-2022 Aga Khan Architecture Awards. She is an active member of the Initiative for the Protection of the Historical Yedikule Urban Gardens.  Graft, a research project begun in 1999, which we will hear a lot about at the 4th event of Mahsul Meetings, is currently preparing for its next step as an e-book at SALT as a recipent of Graham Foundation grant. You can find information about the exhibition, research and database at Graftonline.

Mahsul Buluşmalar:
Akdeniz’de Göçer Yaşam ve Doğa ile Kurulan Bağ

Mahsul Gatherings:
Nomadic Life and the Connection with Nature in the Mediterranean

20 Haziran Salı akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın üçüncüsünde Dr. A. Hilal Horzumlu'yu konuk edeceğiz. Sarıkeçililer üzerine yaptığı doktora çalışması kapsamında 2009-2011 yılları arasında konargöçer hayatı yaşayan Horzumlu ile gözlemlerine ve çalışmalarına dayanarak Akdeniz’de göçer yaşam pratiklerinde doğayla kurulan bağlar hakkında konuşacağız. Bu bağlar doğa ve çevreyle alışık olduğumuzun ötesinde bir birliktelik örneği teşkil ediyor. Göçer yaşam pratiklerinin anlaşılması özellikle de iklim ve ekoloji mücadelelerinde önemli bir kaynak sunuyor. Buluşmada Akdeniz ve çevresinde, bir kısmı günümüzde yoğun endüstriyel tarım sahalarına dönüşmüş bölgelerde göçer yaşam pratiklerinin geçmişten günümüze nasıl bağlar kurduğunu hatırlayacağız. Konup göçmenin bugün hangi koşullarda sürdürülebildiğini Horzumlu'dan dinleyeceğiz.

Dr Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu İstanbul Üniversitesi’nde Tarih ve Sosyal Antropoloji alanlarında eğitim gördü. Konup Göçmek, Yerleşmek ve Yaşamak: Sarıkeçili’lerde Mekan ve Anlatı isimli doktora çalışmasını Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Horzumlu, göçerlik, görsel antropoloji, kır, performans ve duyu antropolojisine ilişkin dersler veriyor ve araştırmalar yapıyor.
In the third edition of Mahsul Gatherings, taking place on the evening of June 20th, Tuesday, at 19:30, we will host Dr. A. Hilal Horzumlu. Based on her doctoral research on the Sarıkeçililer community and her experience living a nomadic life between 2009 and 2011, Horzumlu will discuss the connections between nomadic life practices and nature in the Mediterranean. These connections present a unique bond with nature and the environment, surpassing our usual understanding. Understanding nomadic life practices provides a significant resource, particularly in the context of climate and ecological struggles. During the event, we will explore how nomadic life practices in the Mediterranean and its surrounding regions, some of which have transformed into intensive industrial farming areas, have maintained their ties from the past to the present. We will also hear from Horzumlu about the conditions under which nomadism can be sustained today.

Dr. Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu studied History and Social Anthropology at Istanbul University. She completed her doctoral research titled "Settling, Moving, and Living: Space and Narrative in Sarıkeçili" at Yeditepe University's Institute of Social Sciences. Horzumlu, who is a faculty member in the Department of Anthropology at Yeditepe University's Faculty of Arts and Sciences, teaches courses and conducts research on nomadism, visual anthropology, rural areas, performance, and sensory anthropology.
Mahsul Buluşmalar:
Çukurova’da Toprak ve Gıdanın Geleceği

Mahsul Meetings:
The Future of Soil
and Food in Çukurova

1 Haziran Perşembe akşamı saat 19:30’da gerçekleşecek Mahsul Buluşmaları’nın ikinci konuğu Prof. Dr. İbrahim Ortaş. Uzun yıllardır Çukurova’da akademik ve pratik çalışmalar yürüten Ortaş bizimle tarımsal üretim ve gıdanın geleceğine dair gözlemlerini ve deneyimlerini paylaşacak. İnsanın toprakla bağı, tarımın çevreyle kurduğu ilişkiyi, değişen tarım yapma pratiklerini ve bugün yoğun bir şekilde uygulanan yüksek verim odaklı endüstriyel tarımın Çukurova’daki mahsullerini konuşacağız.

İbrahim Ortaş: 1960 doğumlu. 1985 Yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Bölümü’nde mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 1986 Yılında Ceyhan-Adana’da tarım şirketinde sorumlu müdür olarak çalıştı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi, Almanya Hohenheim Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. İngiltere’de Reading Üniversitesinde Doktora eğitimini aldı. 2002 yılında Profesör unvanını aldı ve halen Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
On May 20, Saturday at 6:00 p.m., the second guest of the Mahsul Meetings will be Prof. Dr İbrahim Ortaş. Ortaş, who has been conducting academic and practical studies in Çukurova for many years, will share his observations and experiences on the future of agricultural production and food. We will discuss the relationship between agriculture and the environment, changing farming practices, and the crops of the high-yield-oriented industrial agriculture practised intensively today in Çukurova.

İbrahim Ortaş: Born in 1960. In 1985, he graduated from Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science. In the same year, he started to work as a researcher at Şanlıurfa Village Services Research Institute. In 1986, he worked as a responsible manager in an agricultural company in Ceyhan-Adana. He worked as a research assistant at Ç.Ü. Faculty of Agriculture, Soil Department and as a researcher at Hohenheim University in Germany. He received his doctorate education at the University of Reading in England. In 2002, he received the title of Professor and he is still working as a researcher and lecturer in the Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Ç.Ü.
Mahsul Buluşmalar:
Çukurova’nın Mahsulü:
Plastik Atık

Mahsul Meetings: Yields of Çukurova: Plastic Waste

20 Mayıs Cumartesi Akşamı saat 18:00’da gerçekleşecek Mahsul Buluşmaları’nın ilk konuğu Sedat Gündoğdu. Söyleşi uzun yıllardır bilimsel çalışmalarını Çukurova üzerine yürüten Gündoğdu ile endüstriyel tarım ve ilişkili sanayi üretimlerinin göz ardı edilmiş mahsulü olarak ovadaki plastik atıklara odaklacak. Plastiğin çevreden sofraya bıraktığı izleri, plastik peyzajlarını ve bir hammadde olarak plastiğin yolculuğunu konuşacağız.

Doç. Dr. Sedat Gündoğdu Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde deniz biyolojisi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Mikroplastiklerin sucul ortama girdiği kaynaklar, sucul ortamdaki dağılımı, canlılara etkisi ve besin zincirine transferi konularında çok sayıda çalışmaya sahiptir. Plastik kirliliğinin önlenmesi için atık yönetimi ve atık azaltımı gibi konularda eğitimler de veren Dr. Gündoğdu’nun şimdiye kadar, sofra tuzları, midyeler, tüketimlik balıklar, balık yemleri gibi gıdalardaki mikroplastik kirliliğini ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmiş. Atık sulardan salınan, deniz yüzeyi ve sedimentinde dağılım gösteren mikroplastiklerle de ilgili çalışmalarda yer almıştır. Hali hazırda da plastik kirliliğinin kaynakları ve çeşitli ekosistemlerdeki dağılımını ve plastik çöp ticaretinin ekosistem üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.


On May 20, Saturday evening at 18:00, Sedat Gündoğdu will be the first guest of the Mahsul Meetings. The conversation with Gündoğdu, who has been conducting his scientific studies on Çukurova for many years, will focus on plastic waste in the plain as a neglected crop of industrial agriculture and related industrial productions. We will talk about the traces left by plastic from the environment to the table, plastic landscapes and the journey of plastic as a raw material.

Assoc. Prof. Sedat Gündoğdu works on marine biology at Çukurova University, Faculty of Fisheries. Gündoğdu has numerous studies on the sources of microplastics entering the aquatic environment, their distribution in the aquatic environment, their effects on living organisms and their transfer to the food chain. Dr Gündoğdu, who also provides training on waste management and waste reduction to prevent plastic pollution, has so far conducted studies on microplastic pollution in foods such as table salts, mussels, fish for consumption and fish feeds. He has also been involved in studies on microplastics released from wastewater and distributed on the sea surface and sediment. She is currently researching the sources and distribution of plastic pollution in various ecosystems and the effects of the plastic garbage trade on the ecosystem.2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union