Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu:
Anadolu'nun Göçerleri: Yörükler

Ulla Johansen Anatolian Ethnology Collection:Nomads of Anatolia: Yuruks

1956-57

Fotoğraf Koleksiyonu

Photo Collection Available on Koç University Digital Collection
Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonu üzerinden incelenebilir.

‘’Bu koleksiyonda görseller, notlar ve günlükler ile 1956-57’de Türkiye’de bulunan etnolog Ulla Johansen’in saha çalışması sırasında toplanan göçebe Yörük ailelerinin genişletilmiş bir soy haritası bulunmaktadır.’’

yörük, çadır, zanaat, çoban
‘’This collection includes images, notes, diaries and an expanded genealogical map of nomadic Yoruk families collected during the fieldwork of ethnologist Ulla Johansen in Turkey in 1956-57.’’

nomad, tent, craft, shepherd

imajlar: albumden seçilmiş fotoğraflar

2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union