︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Ermeni Kültür Varlıklarıyla

ADANA


with its Armenian Cultural Heritage

2018

Araştırma ve yayın
Research and publication


Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul
Hrant Dink Foundation Publications


Available on hrantdink.org üzerinden okunabilir.
‘‘Adana Ermeni toplumunun izini süren bu kitap, şehrin çokkültürlü mirasını açığa çıkarıyor. Toroslar ile Akdeniz arasında uzanan bereketli Çukurova’nın kalbinde yer alan Adana’nın gerçek tarihî öneminin ancak çokkültürlü mirası bağlamında anlaşılabileceğini düşünüyoruz.’’

miras, Ermeni, hafıza
“In racing the roots of Adana’s Armenian community, this book reveals the multicultural heritage of the city. Located in the heart of the rich Chukurova valley which extends between the Taurus Mountains and Mediterranean, it can only be understood in the context of multicultural heritage.“

heritage, Armenian, memory

images 1: Apkaryan Okulu'na da evsahipliği yapacak olan çarşınnın açılış günü Opening day of the marketplace building that was going to also house the Apkarian School, Adana, 1906
Images 2: Ermeni Katolikosu’nun gelişini bekleyen kalabalıklar. Arkada Surp Asdvadzadzin ve Protestan kiliseleri görünüyor Crowds waiting for the arrival of the Armenian Catholicos. Surp Asdvadzadzin and the Protestant churces in the background, 19032022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union