︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Bahar

Spring


-

Topraktan başını çıkarmak için bekleyen tohumlar gibi bahara inanmak zorundayız. Yaşadığımız  felaket doğanın değil üzerimize çöken karanlığın bir tezahürü. Depremin sonuçlarıyla insanın toprakla kurduğu ilişkinin kar odağında aldığı halin en yıkıcı göstergelerinden birini deneyimliyoruz. Bir daha olmaması adına, toplum olarak hepimize çok iş düşüyor.

Bu süreçte bir mola vermek zorunda kaldık. Baharla birlikte yavaş ama kararlı adımlarla yeniden çalışmamıza dönüyoruz. Mahsul ekibi olarak Çukurova’da tarımsal üretimi toprakla insan arasındaki ilişki üzerinden düşünmeye, araştırmaya, bulgularımızı ve kayıtlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.
We have to believe in spring like seeds waiting to sprout from the earth. The disaster we are experiencing is not a manifestation of nature, but of the darkness that has descended upon us. With the aftermath of the earthquake, we are experiencing one of the most destructive manifestation of man's relationship with the land in the focus on profit. As a society, we all have a lot of work to do to prevent it from happening again.

In this process, we had to take a break. With spring, we are returning to our work with slow but determined steps. As the Mahsul team, we will continue to think and research agricultural production in Çukurova through the relationship between land and people, and to share our findings and records.

Photos: Mahsul Projesi2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union