︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Buluşmalar:
Deneysel doğa: Peyzaj, İmaj ve Şekerkamışı Üzerine Çevresel Bir Anlatı
Mahsul Gatherings:
Experimental Nature: An Environmental Narrative on Landscape, Image and Sugarcane

1 Ekim Pazar akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın beşincisinde Dr. Seçil Binboğa’yı konuk edeceğiz.

Binboğa’nın aktarımıyla, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti zirai eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 1930 yılında Mısır’dan “POJ 105” kodlu şekerkamışı tohumları ithal etti. Tohumlar Adana Ziraat Mektebi’nin deneme tarlalarında bir yıl boyunca tecrübe edildi. Bu deneyden geriye Çukurova peyzajında yalnızca yeni bir şekerkamışı türü değil, yeni bir doğa imajı da kaldı. O imajın 1930’lardan 1950’lere uzanan macerasının izini arşiv belgeleri aracılığıyla süren bu konuşma, küresel ölçekte şekillenen deneysel doğanın Akdeniz havzasındaki yansımalarına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.’’

Seçil Binboğa, Türkiye ve Orta Doğu odağında altyapı ve kaynak çıkarma çalışmalarının ulusötesi tarihi üzerine çalışmaktadır. "Scaling the Region: Visuality, Infrastructure, and the Politics of Design in Cold War Turkey" başlıklı kitap projesi, toprak haritaları, çok amaçlı barajlar, kentsel mühendislik planları ve liman geliştirme programları gibi ABD destekli altyapı tasarım projeleri ve nesneleri tarafından yeniden oluşturulan siyasi, söylemsel ve kültürel rejimlerin izini sürüyor. Türkiye ve ABD'deki temsil biçimleri ve görsel medya üzerine yaptığı arşiv araştırması aracılığıyla, altyapı yatırımlarının "bölgesel ölçeği" çevresel bir yönetim nesnesi olarak nasıl yeniden inşa ettiğini inceliyor.
1 Ekim Pazar akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın beşincisinde Dr. Seçil Binboğa’yı konuk edeceğiz.

Binboğa’nın aktarımıyla, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti zirai eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 1930 yılında Mısır’dan “POJ 105” kodlu şekerkamışı tohumları ithal etti. Tohumlar Adana Ziraat Mektebi’nin deneme tarlalarında bir yıl boyunca tecrübe edildi. Bu deneyden geriye Çukurova peyzajında yalnızca yeni bir şekerkamışı türü değil, yeni bir doğa imajı da kaldı. O imajın 1930’lardan 1950’lere uzanan macerasının izini arşiv belgeleri aracılığıyla süren bu konuşma, küresel ölçekte şekillenen deneysel doğanın Akdeniz havzasındaki yansımalarına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.’’

Seçil Binboğa works on transnational histories of infrastructures and resource extraction with a focus on Turkey and the Middle East. Her book project, “Scaling the Region: Visuality, Infrastructure, and the Politics of Design in Cold War Turkey” traces the political, discursive, and cultural regimes that were reconstituted by U.S.-sponsored infrastructural design practices and objects, such as soil maps, multi-purpose dams, urban engineering plans, and port development programs. Through archival research into representational forms and visual media in Turkey and the U.S., she examines how infrastructural investments reconstructed “the regional scale” as an environmental object of rule.2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union