︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Hatıraları
Yield Memories

Doğan Uçar

02.02.2023, Tarsus, MERSİN


1955 yılından 2011 yılında dek çiftçilik yapan, şimdi de torununa bu işi öğreten Doğan Uçar ile Tarsus'taki limon bahçelerinde buluştuk. Yıllara yayılan deneyim ve gözlemleri Çukurova'nın dönüşümünün kaydını tutuyor. Tarımsal üretimdeki değişikliklere, buna bağlı olarak çevresel dönüşümlere dair çok fazla şey söylüyor.
From 1955 until 2011, we met with Doğan Uçar, who was a farmer and now teaches this business to his grandson, in his lemon orchards in Tarsus. His years of experience and observations record the transformation of Çukurova. He has a lot to say about the changes in agricultural production and the related environmental transformations.
2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union