︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Buluşmalar:
Çukurova’da Toprak ve Gıdanın Geleceği

Mahsul Meetings:
The Future of Soil
and Food in Çukurova

1 Haziran Perşembe akşamı saat 19:30’da gerçekleşecek Mahsul Buluşmaları’nın ikinci konuğu Prof. Dr. İbrahim Ortaş. Uzun yıllardır Çukurova’da akademik ve pratik çalışmalar yürüten Ortaş bizimle tarımsal üretim ve gıdanın geleceğine dair gözlemlerini ve deneyimlerini paylaşacak. İnsanın toprakla bağı, tarımın çevreyle kurduğu ilişkiyi, değişen tarım yapma pratiklerini ve bugün yoğun bir şekilde uygulanan yüksek verim odaklı endüstriyel tarımın Çukurova’daki mahsullerini konuşacağız.

İbrahim Ortaş: 1960 doğumlu. 1985 Yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Bölümü’nde mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 1986 Yılında Ceyhan-Adana’da tarım şirketinde sorumlu müdür olarak çalıştı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi, Almanya Hohenheim Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. İngiltere’de Reading Üniversitesinde Doktora eğitimini aldı. 2002 yılında Profesör unvanını aldı ve halen Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
On May 20, Saturday at 6:00 p.m., the second guest of the Mahsul Meetings will be Prof. Dr İbrahim Ortaş. Ortaş, who has been conducting academic and practical studies in Çukurova for many years, will share his observations and experiences on the future of agricultural production and food. We will discuss the relationship between agriculture and the environment, changing farming practices, and the crops of the high-yield-oriented industrial agriculture practised intensively today in Çukurova.

İbrahim Ortaş: Born in 1960. In 1985, he graduated from Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science. In the same year, he started to work as a researcher at Şanlıurfa Village Services Research Institute. In 1986, he worked as a responsible manager in an agricultural company in Ceyhan-Adana. He worked as a research assistant at Ç.Ü. Faculty of Agriculture, Soil Department and as a researcher at Hohenheim University in Germany. He received his doctorate education at the University of Reading in England. In 2002, he received the title of Professor and he is still working as a researcher and lecturer in the Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Ç.Ü.


2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union