︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Hidro Elektrik Santrali

Karaisalı 
Merkezboztahta yolu

Hydro Electric Power Plant

Karaisali 
Merkezboztahta road


26.01.2023

Karaisalı yolu boyunca kuruyan pınarlar ve dereler dikkatimizi çekiyor. Yol boyunca herkes yağmursuz ve karsız kıştan şikayet ediyor, gelmekte olan susuz yazın telaşı şimdiden başlamış durumda. İleride Dokuzoluk Kanyonu ve kanyonun vadiye döküldüğü noktada bir mesire alanının inşaatı karşımıza çıkıyor. Kuzeyinde ilk HES’in izin verdiği kadar akıyor Eğlence Deresi kanyondan. Köprünün öteki tarafında, Merkezboztahta yolunu takip ettiğimizde karşımıza ikinci HES çıkıyor. Dağın eteğinde yabancı bir sima.

Çok sayıda akarsuya ev sahipliği yapan Çukurova’da Türkiye’nin ilk hidroelektrik santrali Tarsus Çayı üzerinde 1902 yılında kurulmuş. Özellikle de 2000li yıllarda devlet tarafından teşvik edilen HES’ler yüksekten düşen veyahut düşürülen suyun kinetik enerjisinden yararlanarak akarsulardan elektrik üretmek için kullanılıyor. Günümüzde yalnızca Adana’da kullanımda olan 29 Hidroelektrik santral bulunuyor. Çok sayıda HES uluslararası özel şirketler tarafından işletiliyor. enerjiatlasi.com internet sitesinden şehrinizde yer alan HES’lere dair bilgi edinmek mümkün.

Hem yerel halkın gözlemleri hem de araştırmaların sunduğu raporlar HES’lerin zapt ettiği derelerin etrafındaki karasal ve sucul flora ve faunanın tehlike altında olduğunun altını çiziyor. Bu konuda Osman Uzun’un Düzce örneği üzerine hazırladığı ‘’Hidro Elektrik Santraller (Hes) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed)’’ incelenebilir. HES’lerin inşaat, işletme ve kapanış aşamalarında çevrede bıraktığı etkilere dair fikir veren bu araştırmaya Dergipark üzerinden çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz.Along the Karaisalı road, we notice springs and streams drying up. Everyone along the road is complaining about the rainless and snowless winter, and the coming summer without water. We come across Dokuzoluk Canyon and the construction of a recreation area at the point where the canyon flows into the valley. From the canyon, the Eğlence River flows as far north as the first HPP allows. On the other side of the bridge, when we follow the road to Merkezboztahta, we come across the second HPP. A stranger at the mountain skirts.

In Çukurova, home to many rivers, Turkey's first hydroelectric power plant was established on the Tarsus Stream in 1902. HPPs, which were encouraged by the state especially in the 2000s, are used to generate electricity from rivers by utilising the kinetic energy of water falling from a height or being dropped. Today, there are 29 hydroelectric power plants in use in Adana alone. Many HPPs are operated by international private companies. You can find information about the HPPs in your city on the website enerjiatlasi.com.

Both the observations of local people and the reports presented by research emphasise that the terrestrial and aquatic flora and fauna around the streams captured by HPPs are under threat. In this regard, Osman Uzun's "Hydroelectric Power Plant (HPP) and Environmental Impact Assessment (EIA)" on the case of Düzce can be reviewed. You can access this research, which gives an idea about the effects of HPPs on the environment during construction, operation and closure phases, online via Dergipark.Photos: Mahsul Projesi2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union