︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visitsMAHSUL Anadolu’nun güney ve batı kıyılarında kırsal modernleşme uygulamaları ve endüstriyel tarım pratiklerinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştırıyor.

MAHSUL studies environmental, cultural and social yields of rural modernisation projects and indsutrial agriculture practices in south and west shores of Anatolia.


Güncel çalışmalarını Çukurova çevresi ve İzmir’de  yürütüyor.
Current studies are based around Çukurova and in İzmir.

2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union