︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Huğ ev


Huğ home


23.12.2021

Merak, araştırma ve anlatı

Curiosity, research and narrative


Yazıyaban’ın bloğundan metnin tamamı okunabilir.

You can read the full text on Yazıyaban's blog
Yazıyaban’dan Çukurova’nın vernaküler mimarisine dair bir yazı: ‘‘Örgüye koştuğumuz bitkilerden ikisi; kargı ve saz. İtiraf etmeliyim ki beni onların derdine düşüren bitkilerin kendisinden çok huğ veya hu diye adlandırılan evler oldu. Daha doğrusu yerel dilde yumuşak g söylenirken yutulduğu için uzunca bir süre hu ev diye bildim bu ottan evlerin adını ama aslı huğ imiş.’’


Kargı: Arundo donax,
Saz: Phragmites australisAn article from Yazıyaban on the vernacular architecture of Çukurova: ''Two of the plants we are running to weave; Reeds and Pumilas. I must confess that it was the houses called huğ or hu, rather than the plants themselves, that got me interested in them. To be more precise, for a long time I knew the name of these grass houses as hu house because it was swallowed while saying soft g in the local language, but it was actually huğ.''

Reeds: Arundo donax,
Pumilas: Phragmites australisimages from Yazıyaban’s text.2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union