︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visitsİzmir’in Kadim Üretim Havzaları

Indegenous Production Landscapes of İzmir


Ekosistemin içerisinde insanın herhangi bir canlı gibi davranarak gıda ihtiyacını temin ettiği alanlara Kadim Üretim Havzası (KÜH) denir. Yeryüzü ile kurulan bu davranış biçimi; yiyecek sağlamış, temel ihtiyaçla- rı gidermiş ve aynı zamanda gelenekleri, kültürle- ri oluşturmuştur. Bu yaşam biçimi bütün canlılarla paylaşılan ekosistemin devamlılığını da sağlamıştır. Tohumları toprağa ekerken söylenen eski bir Anadolu deyişi bu kadim davranış biçimini “Kurda, kuşa, aşa!” diyerek açıklamaktadır.The areas within the ecosystem where humans meet their food needs by acting like any living creature are called Ancient Production Basins (KÜH). This form of behavior established with the earth; It provided food, met basic needs and also created traditions and cultures. This way of life has also ensured the continuity of the ecosystem shared with all living things. An old Anatolian saying when planting seeds in the ground describes this ancient behavior as "To the wolf, to the bird, to the bird!" they explain.
2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union