Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı

Program on Elimination of Child Labour


‘‘UNICEF Türkiye Ofisi ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi iş birliği dahilinde 2017 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan ve çocuk işçiliği ile mücadelede ilgili tüm aktörlerin harekete geçirilmesi ve kanıta dayalı politikaların ve uygulamaların güçlendirilmesini amaçlayan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında, tarımsal üretimin ve dolayısıyla mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yoğun olduğu iller olan Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya ve Manisa’da mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan haneler ve bu hanelerin çalışan veya çalışmayan çocuklarına yönelik eş zamanlı Uygulama Modeli Hazırlama çalışması gerçekleştirilmiştir. ’’ 
‘‘Within the scope of the Combating Child Labor Program, which has been implemented in cooperation with UNICEF Turkey Office and Development Workshop Cooperative since January 2017 and aims to mobilize all relevant actors and strengthen evidence-based policies and practices in combating child labor, a simultaneous Implementation Model Preparation study was carried out in Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya and Manisa, provinces where agricultural production and therefore seasonal mobile agricultural work is intensive, for households engaged in seasonal mobile agricultural work and their working or non-working children.’’ 


images: KA Publications’ Covers.2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union