︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Buluşmalar:
Akdeniz’de Göçer Yaşam ve Doğa ile Kurulan Bağ

Mahsul Gatherings:
Nomadic Life and the Connection with Nature in the Mediterranean

20 Haziran Salı akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın üçüncüsünde Dr. A. Hilal Horzumlu'yu konuk edeceğiz. Sarıkeçililer üzerine yaptığı doktora çalışması kapsamında 2009-2011 yılları arasında konargöçer hayatı yaşayan Horzumlu ile gözlemlerine ve çalışmalarına dayanarak Akdeniz’de göçer yaşam pratiklerinde doğayla kurulan bağlar hakkında konuşacağız. Bu bağlar doğa ve çevreyle alışık olduğumuzun ötesinde bir birliktelik örneği teşkil ediyor. Göçer yaşam pratiklerinin anlaşılması özellikle de iklim ve ekoloji mücadelelerinde önemli bir kaynak sunuyor. Buluşmada Akdeniz ve çevresinde, bir kısmı günümüzde yoğun endüstriyel tarım sahalarına dönüşmüş bölgelerde göçer yaşam pratiklerinin geçmişten günümüze nasıl bağlar kurduğunu hatırlayacağız. Konup göçmenin bugün hangi koşullarda sürdürülebildiğini Horzumlu'dan dinleyeceğiz.

Dr Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu İstanbul Üniversitesi’nde Tarih ve Sosyal Antropoloji alanlarında eğitim gördü. Konup Göçmek, Yerleşmek ve Yaşamak: Sarıkeçili’lerde Mekan ve Anlatı isimli doktora çalışmasını Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Horzumlu, göçerlik, görsel antropoloji, kır, performans ve duyu antropolojisine ilişkin dersler veriyor ve araştırmalar yapıyor.
In the third edition of Mahsul Gatherings, taking place on the evening of June 20th, Tuesday, at 19:30, we will host Dr. A. Hilal Horzumlu. Based on her doctoral research on the Sarıkeçililer community and her experience living a nomadic life between 2009 and 2011, Horzumlu will discuss the connections between nomadic life practices and nature in the Mediterranean. These connections present a unique bond with nature and the environment, surpassing our usual understanding. Understanding nomadic life practices provides a significant resource, particularly in the context of climate and ecological struggles. During the event, we will explore how nomadic life practices in the Mediterranean and its surrounding regions, some of which have transformed into intensive industrial farming areas, have maintained their ties from the past to the present. We will also hear from Horzumlu about the conditions under which nomadism can be sustained today.

Dr. Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu studied History and Social Anthropology at Istanbul University. She completed her doctoral research titled "Settling, Moving, and Living: Space and Narrative in Sarıkeçili" at Yeditepe University's Institute of Social Sciences. Horzumlu, who is a faculty member in the Department of Anthropology at Yeditepe University's Faculty of Arts and Sciences, teaches courses and conducts research on nomadism, visual anthropology, rural areas, performance, and sensory anthropology.


2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union