︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul Buluşmalar

Mahsul Gatherings

Bahar’da buluşacak!

Will be meeting in spring!

Aynı toprakta kaç mahsul birden yetişebilir? Son iki yüz yılda diğer mahsullerle birlikte Çukurova’da yetişen demiryollarının, barajların, fabrikaların ve santrallerin ilişkisi nedir? Bu projeler nasıl ortaya çıktı, yeni mahsuller verdi,  endüstriyel tarım rutinlerine, mikro iklimsel değişikliklere, kentsel-kırsal kimliklere ve yeni peyzajlara yol açtı?

Mahsul Sunumları çalışmalarında Çukurova'ya odaklanan çalışan araştırmacıları davet eder ve bu sorulara birlikte cevap arar.
How many crops can grow on the same soil? What is the connection of the railways, the dam, the factories and the power plants that have grown on Çukuorva as the other crops over the last two hundred years? How these infrastuctures evolved and given rise to other yields, industrial farming routines, microclimatic changes, urban-rural identities and new landscapes?

Mahsul Lectures invites researchers who focus on Çukurova in their studies and seek answers to these questions together.

imaj: Mahsul gatherings, 20232022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union