︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Mahsul
saha araştırması


Mahsul 
field research

Ocak’ta başlıyor!

Will start in January!
Mahsul Projesi Çukurova’nın son iki yüzyıldaki dönüşümünün peyzaj ve tarımsal üretim pratikleri üzerindeki izlerine odaklanan bir saha araştırması gerçekleştirecek. 

Ocak ayından itibaren bu araştırma gezilerinde toplanan veriler sosyal medya kanalları ve proje websitesinde çevrimiçi olarak paylaşılacaktır.
The Mahsul Project will conduct field research focusing on the traces of Çukurova's transformation over the last two centuries on the landscape and agricultural production practices. 

Starting in January, the data collected during these research trips will be shared online through social media channels and on the project website.

imaj: Karaisalı ilçesi, 20152022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union