︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Anadolu'nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer

The Last Nomads of Anatolia: Sarıkeçililer

2010

Belgesel
Yönetmen:Yüksel Aksu

Documentary
Director:Yüksel Aksu


YOUTUBE üzerinden izlenilebilir Available on YOUTUBE

‘’Yüzyıllardır süregelen bir geleneğin, konar göçerliğin son temsilcileri olan Sarıkeçililer atalarının izlerini takip ederek, tıpkı tabiat ananın döngüsü gibi, her mevsim kendilerine uygun bölgelere göç eder. Sarıkeçili çadırı, develerin göçe hazırlanması, yaylaya çıkarken izlenen göç yolları, kıl çadırda oynanan geleneksel oyunlar, bir yandan keçilerle ilgili kadim bilgiler ve şaşırtıcı ritüeller. Filmde bir yandan zorlu bir yaşam mücadelesine, diğer yandan zengin bir folklor ve etnografyanın varlığına tanık oluruz. ’’ Istanbul Film Festivali

Yörük, çobanlık, çadır
‘’Sarıkeçililer, the last representatives of a tradition that has been going on for centuries, migrates to regions suitable for them every season, just like the cycle of mother nature, following the footsteps of their ancestors. The Sarıkeçili tent, the preparation of the camels for migration, the migration routes followed while going up to the plateau, the traditional games played in the hair tent, the ancient information about the goats and surprising rituals. In the film, we witness a difficult life struggle on the one hand, and the existence of a rich folklore and ethnography on the other.‘’ Istanbul Film Festival

nomad, shepherding, tent

imajlar: filmden görüntüler2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union