︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Sürü

The Heard

1978

Senaryo: Yılmaz Güney
Yönetmen: Yılmaz Güney & Zeki Ökten


Screenplay: Yılmaz Güney
Director: Yılmaz Güney & Z
eki Ökten


YOUTUBE üzerinden izlenilebilir
Available on YOUTUBE

‘’ Sürü; bir aşireti, bir ikiliyi, bir sürüyü ve daha birçok şeyi anlatır. Aşiretler arası çatışmalar, kişiler arası hesaplaşmalar, insan-doğa, insan-insan, insan-toplum ilişkileri dramatik bir kuruluşun içine yerleştirilen malzemenin salt bir kısmını oluşturur.’’ Türk Sinema Tarihi, Giovanni Scognamillo, Kabalcı Yayınevi

Aşiret, dönüşüm, yörük
‘’Herd; it describes a tribe, a couple, a herd and many more. Inter-tribal conflicts, interpersonal reckonings, human-nature, human-human, human-society relations constitute only a part of the material placed in a dramatic establishment.’ Turkish Cinema History, Giovanni Scognamillo, Kabalcı Publishing House

Tribe, transformation, nomad

imaj: film afişi2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union