︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Karaisalı Kazası MonografyasıMonography of Karaisalı District


‘‘Mezuniyet tezi olarak Karaisalı Kazaası monogratyasını se.mekteki maksadım Türkiyenin sayılı şehirlerinden biri olan Adana’nın kazası olduğu halde henüz tanınmamış olmasıdır. Aynı zamanda memleketime yakınlığı da bu tetkikimi kolaylaştırmış oldu. Yalnız kazanın coğrafyası hakkında etraflı ve doğru malumat bulmakta oldukça müşkülatla karşılaştım. Kazanın geriliği ve vasıtasızlık çalışmalarımı oldukça güçleştirdi. Köyler arasında yolların çok bozuk ve patikadan ibaret olması her köyü ayrı ayrı görmeme mani oldu.

Kazanın topografik furumu ve yapısı hakkında muhtelif yerlerde dolaştım. Beşeri ve iktisadi konular için devlet memurları, kaza halkı, çiftçi ve göçebelere müracaat ederek yaptığım anketler ve bibliyografyada isimlerini zikrettiğim mehazlardan edindiğim malumatlarla bu küçük etüdü meydana getirdim.’’ 

Karaisalı Kazası Monografyası ile benzer dönemlerde çalışılmış olan Bahçe, Kadirli, Ceyhan İlçeleri, Küçükkarataş Köyü ve Adana Şehri monografyalarına da SALT Araştırma Arşivi üzerinden ulaşılabilir.
‘‘My purpose in choosing Karaisalı District monograph as my graduation thesis is that it is the district of one of the most important cities of Turkey, but it has not yet been recognized. At the same time, its proximity to my hometown facilitated this study. However, I found it very difficult to find comprehensive and accurate information about the geography of the district. The backwardness of Karaisalı and the lack of transportation made my studies very difficult. The fact that the roads between the villages were very bad and consisted of paths prevented me from seeing each village separately.

I traveled to various places about the topographical formation and structure of the district. For humanitarian and economic issues, I conducted surveys with government officials, the inhabitants of Karaisalı, farmers and nomads, and with the information I obtained from the sources whose names I have mentioned in the bibliography, I created this small study.’’ 

The monographs on the Karaisalı District and the monographs on the Bahçe, Kadirli, Ceyhan Districts, Küçükkarataş Village, and the City of Adana, which were produced in similar periods, are also available through the SALT Research Archive.


images: SALT Research2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union