︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visits
Nar bahçesi ve
damlama su

Pomegranate orchard and
drip irrigation system


28.01.2023

Üçürge Deresi’nin kıyısında mütevazi bir nar bahçesini ziyaret ediyoruz. 300 kadar nar ağacının çevresindeki el yordamıyla yapılmış damlama su tesisatıyla ilgili harıl harıl bir çalışma sürüyor. Bu araziler bir zamanlar derenin yatağında her an su basma tehdidi altındayken günümüz kuraklık koşullarında böyle bir durumla karşılaşmanın mümkün olmadığını söylüyor nar bahçesinin sahibi. O kadar su ne yaz ne de kış uğramıyor bu dereye diyor. Bu bahçe varolan sulama altyapısından değil de dereden sağlıyor suyunu. Boruyla getirilen sular damlama tesisatına yayılıyor.

Özellikle de yağışların her sene daha da azaldığı ve iklim şartlarının ekolojik krizle birlikte sertleştiği mevsimlerde mahsul alabilmek için suyun önemi çok büyük. Nar yetiştiricisi endüstriyel veya el yordamıyla kurulan damlama tesisatlarının sulama konusunda çok büyük bir fayda sağladığını aktarıyor.


We visited a modest pomegranate orchard on the banks of the Üçürge Stream. Around the 300 pomegranate trees, work is in progress on a handmade drip irrigation installation. The owner of the pomegranate orchard says that while these lands were once under the threat of flooding at any time in the bed of the stream, it is not possible to face such a situation in today's drought conditions. That much water does not come to this creek in summer or winter. This garden gets its water from the stream, not from the existing irrigation infrastructure. The water brought by pipe is spread through the drip irrigation system.

Water is very important for harvesting crops, especially in seasons when rainfall is decreasing every year and climate conditions are getting harsher with the ecological crisis. The owner of the pomegranate orchad explains that drip installations, whether industrial or improvised, provide a huge benefit in terms of irrigation.
Photos: Mahsul Projesi2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union