︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin





saha ziyaretleri
field visits




Karaisalı Ovası’nı saran tepeler ve ağaçlar

Hills and trees surrounding the Karaisali Plain


29.01.2023

Karaisalı Ovası tepelere yerleşmiş sağlı sollu köylerle çevrili. Bir ovadan çok üçürge deresinin çevresinde açılmış genişçe bir vadi gibi de okunabilir Karaisalıların ova diye adlandırdıkları bu bölge.

Üçürge Deresi’ni takip ettikçe Karaisalı’nın tepelik köylerine doğru çıkıyoruz. Tepelerin eteklerinde genç zeytin ve nar ağaçlarının sıralandığı arazileri görüyoruz. Gözden düşen üzüm bağlarının yerini yer yer Nektarin bahçeleri almış. Öte yandan yeni açılan zeytin fabrikaları birkaç köyün girişinde dikkatimizi çekiyor. Yörede yaptığımız görüşmelerde 90’lı yılların sonundan itibaren yörede zeytin yetiştiriciliğine dair yükselen ilginin altını çiziyor. Zeytinliklerin bir kısmı aşılanan, çevresi ıslah edilen yabani zeytinlerden oluşuyorken bir kısmı da zamanında ziraat ofisinden alınmış, gemlik tipi zeytin fidanlarının büyümesiyle oluşmuş. Narsa zeytinden daha genç. Özellikle de yapısal özellikleri dolayısıyla bölgenin kuraklaşan iklim şartlarına uyum sağlayabilen narlar çevredeki çiftçilerin yeni gözdelerinden biri.

Karaisalı Plain is surrounded by villages settled on the hills. This region can also be read as a wide valley around the Üçürge Stream.

As we follow the Üçürge Stream, we move towards the hilly villages of Karaisalı.  At the foot of the hills we see fields lined with young olive and pomegranate trees. Nectarine orchards have taken the place of the disgraced vineyards. On the other hand, newly opened olive factories are visible at the entrance of a few villages. Our local interviews underline the rising interest in olive cultivation in the region since the late 90s.  Some of the olive groves are made up of wild olives that have been grafted and the environment has been rehabilitated, while some of them were formed by the growth of Gemlik type olive saplings purchased from the agricultural office. On the other hand, pomegranates are younger than olives. Pomegranates are one of the new favorites of the farmers in the region, especially because pomegranates can adapt to the arid climate conditions of the region.




Photos: Mahsul Projesi



2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union