MAHSUL Anadolu’nun güney ve batı kıyılarında kırsal modernleşme uygulamaları ve endüstriyel tarım pratiklerinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştırıyor.

MAHSUL studies environmental, cultural and social yields of rural modernisation projects and indsutrial agriculture practices in south and west shores of Anatolia.


Güncel çalışmalarını Çukurova çevresi ve İzmir’de  yürütüyor.
Current studies are based around Çukurova and in İzmir.Mahsul Buluşmaları İzmir

Mahsul Toplulukları


Mahsul Gatherings İzmir

Community of Yields

Mahsul İzmir Buluşmaları, Dilşad Aladağ moderatörlüğünde 3-4 Ekim tarihlerinde Bayetav Sanat’ta gerçekleşecek olan konuşma programıyla İzmir ve çevresinde tarım odaklı şehircilik kararlarının çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine bakmayı hedefliyor.

4 Ekim'de Bayetav Sanat'ta gerçekleştirilen "Mahsul İzmir Buluşmaları" panelinin ikinci oturumunda gıda topluluklarında ve demokratik kitle örgütlerinde aktif olarak görev üstlenen Ar. Gör. Dr. Fatih Özden; Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Zeytin Okulu ve Aylak Mutfak gibi pek çok projede yer alan Akın Erdoğan ve permakültür tasarımcısı ve eğitmeni, onarıcı tarım danışmanı Iraz Candaş ile İzmir ve çevresinde tarımla ilişkili alternatif toplumsallıklara dair örnekler üzerinden "Mahsul Toplulukları" hakkında konuştuk. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.
Mahsul İzmir Buluşmaları aims to look at the environmental, cultural and social products of agriculture-oriented urbanism decisions in and around İzmir with a talk programme moderated by Dilşad Aladağ on 3-4 October at Bayetav Sanat.

In the second session of the "Mahsul İzmir Buluşmaları" panel held on 4 October at Bayetav Sanat, Ar. Assoc. Prof. Dr. Fatih Özden; Akın Erdoğan, who has been involved in many projects such as Zeytince Ecological Life Support Association, Olive School and Aylak Mutfak, and permaculture designer and trainer, restorative agriculture consultant Iraz Candaş talked about "Crop Communities" through examples of alternative societies related to agriculture in and around Izmir. Thank you very much to all our participants. (translated with deepl)
Kayıt Record:

Mahsul Buluşmaları İzmir

Mahsul Peyzajları


Mahsul Gatherings İzmir

Yield Landscapes


03.10.2023

Mahsul İzmir Buluşmaları, Dilşad Aladağ moderatörlüğünde 3-4 Ekim tarihlerinde Bayetav Sanat’ta gerçekleşecek olan konuşma programıyla İzmir ve çevresinde tarım odaklı şehircilik kararlarının çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine bakmayı hedefliyor.

Programın ilk oturumu, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Neriman Yörür ve Doğa Derneği'nden Raziye İçtepe’nin katılımları ile şehir ve bölge planlama, kırsal ve yaban hayatın korunması alanlarında çalışan araştırmacıların gözlemlerine alan açıyor. Bugünkü peyzaj, biyoçeşitlilik ve kırsal yaşam geçmiş yüzyıldaki tarım uygulamalarının ve kent politikalarının izlerini nasıl taşıdığına cevap arıyor.
Mahsul İzmir Buluşmaları, a programme of talks moderated by Dilşad Aladağ at Bayetav Sanat on 3-4 October, aims to look at the environmental, cultural and social outcomes of agriculture-oriented urbanism decisions in and around İzmir.

The first session of the programme, with the participation of Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Assoc. Prof. Dr. Neriman Yörür and Raziye İçtepe from Doğa Derneği, opens up space for the observations of researchers working in the fields of urban and regional planning, rural and wildlife conservation. It seeks answers to how today's landscape, biodiversity and rural life bear the traces of agricultural practices and urban policies of the past century.
fotoğraflar photos Sezer Koç

Mahsul Buluşmalar:
Deneysel doğa: Peyzaj, İmaj ve Şekerkamışı Üzerine Çevresel Bir Anlatı
Mahsul Gatherings:
Experimental Nature: An Environmental Narrative on Landscape, Image and Sugarcane

1 Ekim Pazar akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın beşincisinde Dr. Seçil Binboğa’yı konuk edeceğiz.

Binboğa’nın aktarımıyla, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti zirai eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 1930 yılında Mısır’dan “POJ 105” kodlu şekerkamışı tohumları ithal etti. Tohumlar Adana Ziraat Mektebi’nin deneme tarlalarında bir yıl boyunca tecrübe edildi. Bu deneyden geriye Çukurova peyzajında yalnızca yeni bir şekerkamışı türü değil, yeni bir doğa imajı da kaldı. O imajın 1930’lardan 1950’lere uzanan macerasının izini arşiv belgeleri aracılığıyla süren bu konuşma, küresel ölçekte şekillenen deneysel doğanın Akdeniz havzasındaki yansımalarına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.’’

Seçil Binboğa, Türkiye ve Orta Doğu odağında altyapı ve kaynak çıkarma çalışmalarının ulusötesi tarihi üzerine çalışmaktadır. "Scaling the Region: Visuality, Infrastructure, and the Politics of Design in Cold War Turkey" başlıklı kitap projesi, toprak haritaları, çok amaçlı barajlar, kentsel mühendislik planları ve liman geliştirme programları gibi ABD destekli altyapı tasarım projeleri ve nesneleri tarafından yeniden oluşturulan siyasi, söylemsel ve kültürel rejimlerin izini sürüyor. Türkiye ve ABD'deki temsil biçimleri ve görsel medya üzerine yaptığı arşiv araştırması aracılığıyla, altyapı yatırımlarının "bölgesel ölçeği" çevresel bir yönetim nesnesi olarak nasıl yeniden inşa ettiğini inceliyor.
1 Ekim Pazar akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın beşincisinde Dr. Seçil Binboğa’yı konuk edeceğiz.

Binboğa’nın aktarımıyla, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti zirai eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 1930 yılında Mısır’dan “POJ 105” kodlu şekerkamışı tohumları ithal etti. Tohumlar Adana Ziraat Mektebi’nin deneme tarlalarında bir yıl boyunca tecrübe edildi. Bu deneyden geriye Çukurova peyzajında yalnızca yeni bir şekerkamışı türü değil, yeni bir doğa imajı da kaldı. O imajın 1930’lardan 1950’lere uzanan macerasının izini arşiv belgeleri aracılığıyla süren bu konuşma, küresel ölçekte şekillenen deneysel doğanın Akdeniz havzasındaki yansımalarına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.’’

Seçil Binboğa works on transnational histories of infrastructures and resource extraction with a focus on Turkey and the Middle East. Her book project, “Scaling the Region: Visuality, Infrastructure, and the Politics of Design in Cold War Turkey” traces the political, discursive, and cultural regimes that were reconstituted by U.S.-sponsored infrastructural design practices and objects, such as soil maps, multi-purpose dams, urban engineering plans, and port development programs. Through archival research into representational forms and visual media in Turkey and the U.S., she examines how infrastructural investments reconstructed “the regional scale” as an environmental object of rule.

Mahsul Buluşmalar:
Aşı Mahsulleri: Baraj Kuranların Dünya Tahayyüllerine Dair
Mahsul Gatherings:
Yields of Grafts: World Imagination of Dam Makers

27 Temmuz Perşembe akşamı saat 19:30'da gerçekleşecek olan Mahsul Buluşmaları'nın dördüncüsünde mimar Aslıhan Demirtaş’ı konuk edeceğiz.

Aslıhan’ın sözleriyle, ‘’’Bahçe'yi nasıl tanımladığın 'bahçıvan'lığını tarifler. Bu cümlede bahçe yerine dünya, doğa, kent; bahçıvan yerine mimar, mühendis veya çiftçi konabilir. Dünya tahayyüllerimiz onun içindeki yapma biçimlerimizi doğrudan etkiler. Mimarlıkla aşı ve mahsülün ilişkisini bu minvalde kurarken araştırmalarımdan Aşı projesini 'Mahsul'ün bahçesinde tekrar ziyaret edeceğim. Anahtar kelime ve isimlerimiz: yüzen evler, Süleyman Demirel ve DSİ, yosunlar, Goethe, Seyhan Barajı ve Halet Çambel.’’

Aslıhan Demirtaş, mimar, araştırmacı ve KHORA Office kurucu ortağı. Pritzker ödüllü mimar I.M. Pei ile yaklaşık on yıl boyunca İslam Sanatı Müzesi, Doha, Katar ve Kyoto, Japonya'daki Miho Şapeli'nin baş tasarımcısı olarak işbirliği yaptı. 2020-2022 Ağa Han Mimarlık Ödülleri değerlendirme kurulunda yer aldı. Tarihi Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi’nin aktif bir üyesi olan Demirtaş pratiğini İstanbul’da sürdürüyor. Mahsul Buluşmalarının 4. Etkinliğinde adını sıkça duyacağımız 1999 yılında başlayan araştırması Aşı (Graft) bugünlerde Graham Foundation bursuyla SALT bünyesinde e-kitap olarak bir sonraki adımına hazırlanıyor. Aşı (Graft) ve Graftonline adreslerinde sergi, araştırma ve veritabanına dair bilgiye ulaşabilirsiniz.
On Thursday, July 27th at 19:30, we will host architect Aslıhan Demirtaş for the fourth edition of the Mahsul Gatherings.

With Aslıhan's words, "How you define 'garden' defines how you are a 'gardener'. In this sentence, the garden can be replaced by the world, nature, city; the gardener can be replaced by an architect, engineer or farmer. Our imaginations of the world directly affect our ways of doing within it. While establishing the relationship between architecture, graft and crops in this way, I will revisit the Graft project in the garden of 'Mahsul'. Our key words and names: houseboats, Süleyman Demirel and DSI, mosses, Goethe, Seyhan Dam and Halet Çambel.''

Aslıhan Demirtaş, is an architect and researcher and cofounder of KHORA Office. Prior to establishing her own practice, she collaborated with Pritzker Laureate I.M. Pei for nearly a decade as the chief designer for Museum of Islamic Art, Doha, Qatar and the Miho Chapel in Kyoto, Japan. Aslıhan served as a technical reviewer for the 2020-2022 Aga Khan Architecture Awards. She is an active member of the Initiative for the Protection of the Historical Yedikule Urban Gardens.  Graft, a research project begun in 1999, which we will hear a lot about at the 4th event of Mahsul Meetings, is currently preparing for its next step as an e-book at SALT as a recipent of Graham Foundation grant. You can find information about the exhibition, research and database at Graftonline.2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union