︎MAHSUL VAKALARI

YIELD EVENTS

sergi exhibition
27.04.-22.09.2024
Bayetav Sanat, İzmir


︎MAHSULÜN HEYBESİ

CARRIERS OF THE YIELDS

yerleştirme installation
08.06.-08.07.2024
Circular 5, Mersin

saha ziyaretleri
field visitsMAHSUL Anadolu’nun güney ve batı kıyılarında kırsal modernleşme uygulamaları ve endüstriyel tarım pratiklerinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştırıyor.

MAHSUL studies environmental, cultural and social yields of rural modernisation projects and indsutrial agriculture practices in south and west shores of Anatolia.


Güncel çalışmalarını Çukurova çevresi ve İzmir’de  yürütüyor.
Current studies are based around Çukurova and in İzmir.Mahsulün Heybesi 

Carriers of the Yields08.06. - 08.07.2024

Yerleştirme
İnstallation

Şemza Pozcu Kültürevi


Pzt – Cuma
13:00 – 20:00

Monday - Friday
13:00 - 20:00


Mahsul Projesi Çukurova’da kırsal modernleşme uygulamaları ve merkezin dışında kalan coğrafyalardaki çevresel, toplumsal ve kültürel mahsullerini merak eder, araştırır, kaydeder ve paylaşır. Özellikle de son yüzyılda yüksek verim odaklı endüstriyel üretimler illişkilendikleri coğrafyaları hızla kaynaklaştırıyor, belli kalıplara sokuyor ve tüketiyor. Mahsul bu süreçlerde mahsul peşinde hasıl olanlara, göz ardı edilen izlere, kayıplara ve onlardan kalan boşluklarda ortaya çıkan ekolojilere bakmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de toplulukların bilgeliğini çevre tarihi, kültürel coğrafya, etnoloji, mimarlık, ziraat ve enerji çalışmaları gibi farklı alanlardan uzmanların bilgisiyle bir araya getiren, yerel hafızayı arşivlerle buluşturarak hatırlayan yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Mahsul’ün Heybesi projenin 2022-2023 yılları arasında Çukurova’ya odaklanarak gerçekleştirdiği arşiv ve saha çalışmalarında biriken malzemelerden bir seçki sunuyor. Çukurova’nın mahsul peşinde geçirdiği dönüşümü, bu dönüşümden etkilenen topluluklarını hatırlatan arşiv malzemelerine bölgede yapılan üreticilerle yapılan kayıtlar eşlik ediyor. Masadaki seçkide yer alan yün, pamuk ve elyaf bölgenin dönüşümünü mahsuller üzerinden hissetmeye davet ediyor.


Yield Project is curious about, researches, records and shares rural modernisation practices in Çukurova and the environmental, social and cultural products of geographies outside the centre. Especially in the last century, high-yield oriented industrial productions rapidly resource, mould and consume the geographies they are associated with. Yield Project aims to look at what happens in these processes in pursuit of crops, the overlooked traces, losses and the ecologies that emerge in the gaps left by them. In doing so, it aims to develop methods that bring together the wisdom of communities with the knowledge of experts from different fields such as environmental history, cultural geography, ethnology, architecture, agriculture and energy studies, and to remember local memory by bringing together archives. Carriers of the Yields presents a selection of the materials accumulated in the archive and field studies carried out by the project focusing on Çukurova between 2022-2023. The archive materials, which remind the transformation of Çukurova in pursuit of crops and the communities affected by this transformation, are accompanied by recordings made with producers in the region. The wool, cotton and fibre in the selection on the table invite us to feel the transformation of the region through yields. (DeepL)


Mahsul Vakaları

Yield Events27.04. - 22.09.2024

Sergi ve kamusal program
Exhibtion and public program

Bayetav Sanat


Pazartesi hariç her gün
11:00-19:00

Every day except Monday
11:00-19:00


Dünya ile kurulan ilişkilere dair tarifleri yeniden ele alan Mahsul Vakaları, işbirlikleri ve bir aradalıklara dayalı bir sergi ve kamu programı olarak Bayetav Sanat’ta gerçekleşiyor.Mahsul Vakaları,kimi tarihçilerin  kimi tarihçilerin Anadolu’nun çevre tarihindeki bir dönüm noktası olarak gördüğü 1858 Arazi Kanunnâmesini başlangıç noktası olarak belirliyor. Akdeniz coğrafyasında gelişen mahsullerin ve değişen hasılatın izdüşümünü sunan çeşitli vakaları bir araya getiriyor. Ege sahillerinde müşterek yamaçlara konan meyve bahçelerinin, denizaşırı maceralara çıkan meyve ve böceklerin, başka bir üretim mümkün mü sorusuna cevap arayan toplulukların, türler arasında yoldaşlıklar kuran dillerin, dağlar arasında yuva kuran çadırların, bir dünya anıyı beraberinde taşıyan heybelerin, Anadolu’nun rüyalarını, kaygılarını ve hayallerini kaydeden romanların, rüzgâr gülünün merdanesine gücünü bırakan esintinin, denizle karanın buluştuğu yerde uçuşan kumların, kumlara gölgesi düşen yabancı tohumların, iki nehri birbirine bağlayan sazlıkların ve vadide akan suyun hakkını savunan kadınların; toprağın, suyun ve havanın hikâyelerini buluşturuyor.


Readdressing relations with the world, Mahsul Vakaları [Yield Events], opens at Bayetav Sanat as an exhibition and a public program based on a series of multispecies collaborations and comraderies.Mahsul Vakaları traces back to the 1858 Ottoman Land Code some historians read as a turning point in the environmental history of Anatolia. It brings together various events that project the yields accelerating in the Mediterranean region, as well as their changes. It meshes the stories of the fruit gardens sharing the hillsides of the Aegean sea cost, fruits and insects in their oversea adventures, communities in the pursuit of a sustainable production, languages of companion species, tents building a nest between mountains, carrier bags carrying a world of memories, novels registering the hopes, concerns and dreams of Anatolia, the breeze blowing the cylinder of the windmill, sands waving where the sea and the land meets, foreign seeds whose shadows fall upon those sands, reeds linking two rivers, and the women defending the rights of the water that runs through the valley. It meshes the story of the land, sea, and air.Mahsul Buluşmaları İzmir

Mahsul Toplulukları


Mahsul Gatherings İzmir

Community of Yields

Mahsul İzmir Buluşmaları, Dilşad Aladağ moderatörlüğünde 3-4 Ekim tarihlerinde Bayetav Sanat’ta gerçekleşecek olan konuşma programıyla İzmir ve çevresinde tarım odaklı şehircilik kararlarının çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine bakmayı hedefliyor.

4 Ekim'de Bayetav Sanat'ta gerçekleştirilen "Mahsul İzmir Buluşmaları" panelinin ikinci oturumunda gıda topluluklarında ve demokratik kitle örgütlerinde aktif olarak görev üstlenen Ar. Gör. Dr. Fatih Özden; Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Zeytin Okulu ve Aylak Mutfak gibi pek çok projede yer alan Akın Erdoğan ve permakültür tasarımcısı ve eğitmeni, onarıcı tarım danışmanı Iraz Candaş ile İzmir ve çevresinde tarımla ilişkili alternatif toplumsallıklara dair örnekler üzerinden "Mahsul Toplulukları" hakkında konuştuk. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.
Mahsul İzmir Buluşmaları aims to look at the environmental, cultural and social products of agriculture-oriented urbanism decisions in and around İzmir with a talk programme moderated by Dilşad Aladağ on 3-4 October at Bayetav Sanat.

In the second session of the "Mahsul İzmir Buluşmaları" panel held on 4 October at Bayetav Sanat, Ar. Assoc. Prof. Dr. Fatih Özden; Akın Erdoğan, who has been involved in many projects such as Zeytince Ecological Life Support Association, Olive School and Aylak Mutfak, and permaculture designer and trainer, restorative agriculture consultant Iraz Candaş talked about "Crop Communities" through examples of alternative societies related to agriculture in and around Izmir. Thank you very much to all our participants. (translated with deepl)
Kayıt Record:

Mahsul Buluşmaları İzmir

Mahsul Peyzajları


Mahsul Gatherings İzmir

Yield Landscapes


03.10.2023

Mahsul İzmir Buluşmaları, Dilşad Aladağ moderatörlüğünde 3-4 Ekim tarihlerinde Bayetav Sanat’ta gerçekleşecek olan konuşma programıyla İzmir ve çevresinde tarım odaklı şehircilik kararlarının çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerine bakmayı hedefliyor.

Programın ilk oturumu, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Neriman Yörür ve Doğa Derneği'nden Raziye İçtepe’nin katılımları ile şehir ve bölge planlama, kırsal ve yaban hayatın korunması alanlarında çalışan araştırmacıların gözlemlerine alan açıyor. Bugünkü peyzaj, biyoçeşitlilik ve kırsal yaşam geçmiş yüzyıldaki tarım uygulamalarının ve kent politikalarının izlerini nasıl taşıdığına cevap arıyor.
Mahsul İzmir Buluşmaları, a programme of talks moderated by Dilşad Aladağ at Bayetav Sanat on 3-4 October, aims to look at the environmental, cultural and social outcomes of agriculture-oriented urbanism decisions in and around İzmir.

The first session of the programme, with the participation of Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Assoc. Prof. Dr. Neriman Yörür and Raziye İçtepe from Doğa Derneği, opens up space for the observations of researchers working in the fields of urban and regional planning, rural and wildlife conservation. It seeks answers to how today's landscape, biodiversity and rural life bear the traces of agricultural practices and urban policies of the past century.
fotoğraflar photos Sezer Koç2022-2023
Çukurova

Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC Yerel Projeler Destek Programı tarafından desteklenmektedir.

2023
İzmir
Bayetav Bir Arada Yaşarız
Destek Programı tarafından desteklenmektedir. 
Bu web sitesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriği tamamen Dilşad Aladağ'ın sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir
This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this site are the sole responsibility of Dilşad Aladağ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union